Business purchase

Rate this post

Business purchase là gì?

Business purchase có nghĩa là Mua lại doanh nghiệp

Business purchase có nghĩa là Mua lại doanh nghiệp
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Mua lại doanh nghiệp Tiếng Anh là gì?

Mua lại doanh nghiệp Tiếng Anh có nghĩa là Business purchase.

Ý nghĩa – Giải thích

Business purchase nghĩa là Mua lại doanh nghiệp.

Đây là cách dùng Business purchase. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Business purchase là gì? (hay giải thích Mua lại doanh nghiệp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Business purchase là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Business purchase / Mua lại doanh nghiệp. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Business purchase mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Business purchase .

Read More:   消費税, しょうひぜい tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button