Campus

Rate this post

Campus là gì?

Campus có nghĩa là  khuôn viên trường

Campus có nghĩa là  khuôn viên trường
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục.

 khuôn viên trường Tiếng Anh là gì?

 khuôn viên trường Tiếng Anh có nghĩa là Campus.

Ý nghĩa – Giải thích

Campus nghĩa là  khuôn viên trường.

Đây là cách dùng Campus. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giáo dục Campus là gì? (hay giải thích  khuôn viên trường nghĩa là gì?) . Định nghĩa Campus là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Campus /  khuôn viên trường. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Campus mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Campus .

Read More:   Pirnleess loom
Check Also
Close
Back to top button