Carbonation shrinkage

Rate this post

Carbonation shrinkage là gì?

Carbonation shrinkage có nghĩa là Co ngót do các bon nát hóa

Carbonation shrinkage có nghĩa là Co ngót do các bon nát hóa
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Co ngót do các bon nát hóa Tiếng Anh là gì?

Co ngót do các bon nát hóa Tiếng Anh có nghĩa là Carbonation shrinkage.

Ý nghĩa – Giải thích

Carbonation shrinkage nghĩa là Co ngót do các bon nát hóa.

Đây là cách dùng Carbonation shrinkage. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Carbonation shrinkage là gì? (hay giải thích Co ngót do các bon nát hóa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Carbonation shrinkage là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Carbonation shrinkage / Co ngót do các bon nát hóa. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Carbonation shrinkage mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Carbonation shrinkage .

Read More:   GIRO
Back to top button