Cast

Rate this post

Cast là gì?

Cast có nghĩa là Đúc

Cast có nghĩa là Đúc.

tính từ
sample> Produced by pouring molten metal into sand or metal mould. Được đúc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đúc Tiếng Anh là gì?

Đúc Tiếng Anh có nghĩa là Cast.

Ý nghĩa – Giải thích

Cast nghĩa là Đúc.

tính từ
sample> Produced by pouring molten metal into sand or metal mould. Được đúc..

Đây là cách dùng Cast. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Cast là gì? (hay giải thích Đúc.

tính từ
sample> Produced by pouring molten metal into sand or metal mould. Được đúc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cast là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cast / Đúc.

tính từ
sample> Produced by pouring molten metal into sand or metal mould. Được đúc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Cast mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Cast .

Read More:   てあし tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button