Catalytic cracking

Rate this post

Catalytic cracking là gì?

Catalytic cracking có nghĩa là cracking xúc tác

Catalytic cracking có nghĩa là cracking xúc tác
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí.

cracking xúc tác Tiếng Anh là gì?

cracking xúc tác Tiếng Anh có nghĩa là Catalytic cracking.

Ý nghĩa – Giải thích

Catalytic cracking nghĩa là cracking xúc tác.

Đây là cách dùng Catalytic cracking. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Dầu khí Catalytic cracking là gì? (hay giải thích cracking xúc tác nghĩa là gì?) . Định nghĩa Catalytic cracking là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Catalytic cracking / cracking xúc tác. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Catalytic cracking mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Catalytic cracking .

Read More:   Quantity of heat
Check Also
Close
Back to top button