Center underbody air deflector

Rate this post

Center underbody air deflector là gì?

Center underbody air deflector có nghĩa là Tấm trước bên dưới giữa thân xe (tấm chống ồn)

Center underbody air deflector có nghĩa là Tấm trước bên dưới giữa thân xe (tấm chống ồn).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm trước bên dưới giữa thân xe (tấm chống ồn) Tiếng Anh là gì?

Tấm trước bên dưới giữa thân xe (tấm chống ồn) Tiếng Anh có nghĩa là Center underbody air deflector.

Ý nghĩa – Giải thích

Center underbody air deflector nghĩa là Tấm trước bên dưới giữa thân xe (tấm chống ồn)..

Đây là cách dùng Center underbody air deflector. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Center underbody air deflector là gì? (hay giải thích Tấm trước bên dưới giữa thân xe (tấm chống ồn). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Center underbody air deflector là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Center underbody air deflector / Tấm trước bên dưới giữa thân xe (tấm chống ồn).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   All-terrain vehicle

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Center underbody air deflector mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Center underbody air deflector .

Check Also
Close
Back to top button