Centre differential

Rate this post

Centre differential là gì?

Centre differential có nghĩa là Vi sai trung tâm

Centre differential có nghĩa là Vi sai trung tâm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vi sai trung tâm Tiếng Anh là gì?

Vi sai trung tâm Tiếng Anh có nghĩa là Centre differential.

Ý nghĩa – Giải thích

Centre differential nghĩa là Vi sai trung tâm..

Đây là cách dùng Centre differential. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Centre differential là gì? (hay giải thích Vi sai trung tâm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Centre differential là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Centre differential / Vi sai trung tâm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Centre differential mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Centre differential .

Read More:   Jamming
Check Also
Close
Back to top button