Chain hoist

Rate this post

Chain hoist là gì?

Chain hoist có nghĩa là Cần trục xích

Chain hoist có nghĩa là Cần trục xích.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cần trục xích Tiếng Anh là gì?

Cần trục xích Tiếng Anh có nghĩa là Chain hoist.

Ý nghĩa – Giải thích

Chain hoist nghĩa là Cần trục xích..

Đây là cách dùng Chain hoist. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Chain hoist là gì? (hay giải thích Cần trục xích. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Chain hoist là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Chain hoist / Cần trục xích.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Chain hoist mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Chain hoist .

Read More:   货舱 tiếng trung là gì?
Back to top button