Chiffon

Rate this post

Chiffon là gì?

Chiffon có nghĩa là (n) sa, the, lượt, đồ trang sức y phục nữ

Chiffon có nghĩa là (n) sa, the, lượt, đồ trang sức y phục nữ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) sa, the, lượt, đồ trang sức y phục nữ Tiếng Anh là gì?

(n) sa, the, lượt, đồ trang sức y phục nữ Tiếng Anh có nghĩa là Chiffon.

Ý nghĩa – Giải thích

Chiffon nghĩa là (n) sa, the, lượt, đồ trang sức y phục nữ..

Đây là cách dùng Chiffon. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Chiffon là gì? (hay giải thích (n) sa, the, lượt, đồ trang sức y phục nữ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Chiffon là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Chiffon / (n) sa, the, lượt, đồ trang sức y phục nữ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Chiffon mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Chiffon .

Read More:   Reline
Check Also
Close
Back to top button