Circular saw blade (n)

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Circular saw blade (n) là gì?

Circular saw blade (n) có nghĩa là lươi cưa tròn

Circular saw blade (n) có nghĩa là lươi cưa tròn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

lươi cưa tròn Tiếng Anh là gì?

lươi cưa tròn Tiếng Anh có nghĩa là Circular saw blade (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Circular saw blade (n) nghĩa là lươi cưa tròn.

Đây là cách dùng Circular saw blade (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Circular saw blade (n) là gì? (hay giải thích lươi cưa tròn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Circular saw blade (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Circular saw blade (n) / lươi cưa tròn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Circular saw blade (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Circular saw blade (n) .

Read More:   腿肉 tiếng trung là gì?
Back to top button