Circulation heater

Rate this post

Circulation heater là gì?

Circulation heater có nghĩa là (n) Máy sấy tuần hoàn

Circulation heater có nghĩa là (n) Máy sấy tuần hoàn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy sấy tuần hoàn Tiếng Anh là gì?

(n) Máy sấy tuần hoàn Tiếng Anh có nghĩa là Circulation heater.

Ý nghĩa – Giải thích

Circulation heater nghĩa là (n) Máy sấy tuần hoàn..

Đây là cách dùng Circulation heater. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Circulation heater là gì? (hay giải thích (n) Máy sấy tuần hoàn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Circulation heater là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Circulation heater / (n) Máy sấy tuần hoàn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Circulation heater mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Circulation heater .

Read More:   https://Website của chúng tôi/transmission-rear-support-insulator-tieng-anh-ky-thuat-o-to/
Back to top button