Clear

Rate this post

Clear là gì?

Clear có nghĩa là thanh toán bù trừ

Clear có nghĩa là thanh toán bù trừ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

thanh toán bù trừ Tiếng Anh là gì?

thanh toán bù trừ Tiếng Anh có nghĩa là Clear.

Ý nghĩa – Giải thích

Clear nghĩa là thanh toán bù trừ.

Đây là cách dùng Clear. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Clear là gì? (hay giải thích thanh toán bù trừ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Clear là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Clear / thanh toán bù trừ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Clear mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Clear .

Read More:   Expressionism
Check Also
Close
Back to top button