CMA

Rate this post

CMA là gì?

CMA có nghĩa là (n) Hiệp hội đo lường Trung Quốc

CMA có nghĩa là (n) Hiệp hội đo lường Trung Quốc
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Hiệp hội đo lường Trung Quốc Tiếng Anh là gì?

(n) Hiệp hội đo lường Trung Quốc Tiếng Anh có nghĩa là CMA.

Ý nghĩa – Giải thích

CMA nghĩa là (n) Hiệp hội đo lường Trung Quốc.

Đây là cách dùng CMA. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc CMA là gì? (hay giải thích (n) Hiệp hội đo lường Trung Quốc nghĩa là gì?) . Định nghĩa CMA là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng CMA / (n) Hiệp hội đo lường Trung Quốc. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề CMA mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về CMA .

Read More:   Inside treadle motion
Back to top button