Cold cranking ability

Rate this post

Cold cranking ability là gì?

Cold cranking ability có nghĩa là Khả năng khởi động lạnh

Cold cranking ability có nghĩa là Khả năng khởi động lạnh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khả năng khởi động lạnh Tiếng Anh là gì?

Khả năng khởi động lạnh Tiếng Anh có nghĩa là Cold cranking ability.

Ý nghĩa – Giải thích

Cold cranking ability nghĩa là Khả năng khởi động lạnh..

Đây là cách dùng Cold cranking ability. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Cold cranking ability là gì? (hay giải thích Khả năng khởi động lạnh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cold cranking ability là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cold cranking ability / Khả năng khởi động lạnh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Cold cranking ability mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Cold cranking ability .

Read More:   Deburr
Check Also
Close
Back to top button