Cold war

Rate this post

Cold war là gì?

Cold war có nghĩa là chiến tranh lạnh

Cold war có nghĩa là chiến tranh lạnh
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quân đội.

chiến tranh lạnh Tiếng Anh là gì?

chiến tranh lạnh Tiếng Anh có nghĩa là Cold war.

Ý nghĩa – Giải thích

Cold war nghĩa là chiến tranh lạnh.

Đây là cách dùng Cold war. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quân đội Cold war là gì? (hay giải thích chiến tranh lạnh nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cold war là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cold war / chiến tranh lạnh. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Cold war mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Cold war .

Read More:   Outer terminal
Check Also
Close
Back to top button