Collapse load

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Collapse load là gì?

Collapse load có nghĩa là tải trọng phá hỏng, tải trọng

Collapse load có nghĩa là tải trọng phá hỏng, tải trọng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

tải trọng phá hỏng, tải trọng Tiếng Anh là gì?

tải trọng phá hỏng, tải trọng Tiếng Anh có nghĩa là Collapse load.

Ý nghĩa – Giải thích

Collapse load nghĩa là tải trọng phá hỏng, tải trọng.

Đây là cách dùng Collapse load. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Collapse load là gì? (hay giải thích tải trọng phá hỏng, tải trọng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Collapse load là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Collapse load / tải trọng phá hỏng, tải trọng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Collapse load mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Collapse load .

Read More:   Creditor
Check Also
Close
Back to top button