Collect

Rate this post

Collect là gì?

Collect có nghĩa là thu hồi (nợ)

Collect có nghĩa là thu hồi (nợ)
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

thu hồi (nợ) Tiếng Anh là gì?

thu hồi (nợ) Tiếng Anh có nghĩa là Collect.

Ý nghĩa – Giải thích

Collect nghĩa là thu hồi (nợ).

Đây là cách dùng Collect. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Collect là gì? (hay giải thích thu hồi (nợ) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Collect là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Collect / thu hồi (nợ). Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Collect mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Collect .

Read More:   Sleeve cuff edge
Back to top button