Comprehensive services

Rate this post

Comprehensive services là gì?

Comprehensive services có nghĩa là (n) Các dịch vụ toàn diện

Comprehensive services có nghĩa là (n) Các dịch vụ toàn diện
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Các dịch vụ toàn diện Tiếng Anh là gì?

(n) Các dịch vụ toàn diện Tiếng Anh có nghĩa là Comprehensive services.

Ý nghĩa – Giải thích

Comprehensive services nghĩa là (n) Các dịch vụ toàn diện.

Đây là cách dùng Comprehensive services. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Comprehensive services là gì? (hay giải thích (n) Các dịch vụ toàn diện nghĩa là gì?) . Định nghĩa Comprehensive services là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Comprehensive services / (n) Các dịch vụ toàn diện. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Comprehensive services mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Comprehensive services .

Read More:   Mirrored glass, bullet resisting glass, security glass, laminated glass
Check Also
Close
Back to top button