Computer controlled catalytic converter

Rate this post

Computer controlled catalytic converter là gì?

Computer controlled catalytic converter có nghĩa là Bộ xúc tác điều khiển bằng máy tính

Computer controlled catalytic converter có nghĩa là Bộ xúc tác điều khiển bằng máy tính.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ xúc tác điều khiển bằng máy tính Tiếng Anh là gì?

Bộ xúc tác điều khiển bằng máy tính Tiếng Anh có nghĩa là Computer controlled catalytic converter.

Ý nghĩa – Giải thích

Computer controlled catalytic converter nghĩa là Bộ xúc tác điều khiển bằng máy tính..

Đây là cách dùng Computer controlled catalytic converter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Computer controlled catalytic converter là gì? (hay giải thích Bộ xúc tác điều khiển bằng máy tính. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Computer controlled catalytic converter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Computer controlled catalytic converter / Bộ xúc tác điều khiển bằng máy tính.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   架空消防梯 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Computer controlled catalytic converter mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Computer controlled catalytic converter .

Back to top button