Concurrent jurisdiction

Rate this post

Concurrent jurisdiction là gì?

Concurrent jurisdiction có nghĩa là Thẩm quyền tài phán đồng thời

Concurrent jurisdiction có nghĩa là Thẩm quyền tài phán đồng thời
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật.

Thẩm quyền tài phán đồng thời Tiếng Anh là gì?

Thẩm quyền tài phán đồng thời Tiếng Anh có nghĩa là Concurrent jurisdiction.

Ý nghĩa – Giải thích

Concurrent jurisdiction nghĩa là Thẩm quyền tài phán đồng thời.

Đây là cách dùng Concurrent jurisdiction. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật Concurrent jurisdiction là gì? (hay giải thích Thẩm quyền tài phán đồng thời nghĩa là gì?) . Định nghĩa Concurrent jurisdiction là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Concurrent jurisdiction / Thẩm quyền tài phán đồng thời. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Concurrent jurisdiction mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Concurrent jurisdiction .

Read More:   Tesion
Back to top button