Công Nghệ

 • Location

  Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Location là gì? Location có nghĩa là Vị trí Location có…

  Read More »
 • Noncancellable policy

  Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Noncancellable policy là gì? Noncancellable policy có nghĩa là đơn bảo…

  Read More »
 • Annunity units

  Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Annunity units là gì? Annunity units có nghĩa là Đơn vị…

  Read More »
 • Tunic shirt

  Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Tunic shirt là gì? Tunic shirt có nghĩa là (n) Áo…

  Read More »
 • Railway

  Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Railway là gì? Railway có nghĩa là vận tải đường sắt…

  Read More »
 • Ticks

  Thông tin thuật ngữ Định nghĩa – Khái niệm Ticks là gì? Ticks có nghĩa là (n) Vải bọc, đệm…

  Read More »
Back to top button