Construction document

Rate this post

Construction document là gì?

Construction document có nghĩa là Hồ sơ thi công

Construction document có nghĩa là Hồ sơ thi công
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Hồ sơ thi công Tiếng Anh là gì?

Hồ sơ thi công Tiếng Anh có nghĩa là Construction document.

Ý nghĩa – Giải thích

Construction document nghĩa là Hồ sơ thi công.

Đây là cách dùng Construction document. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Construction document là gì? (hay giải thích Hồ sơ thi công nghĩa là gì?) . Định nghĩa Construction document là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Construction document / Hồ sơ thi công. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Construction document mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Construction document .

Read More:   https://Website của chúng tôi/safety-device-tieng-anh-giay-da-may-mac/
Back to top button