Construction solutions

Rate this post

Construction solutions là gì?

Construction solutions có nghĩa là Giải pháp xây dựng

Construction solutions có nghĩa là Giải pháp xây dựng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Giải pháp xây dựng Tiếng Anh là gì?

Giải pháp xây dựng Tiếng Anh có nghĩa là Construction solutions.

Ý nghĩa – Giải thích

Construction solutions nghĩa là Giải pháp xây dựng.

Đây là cách dùng Construction solutions. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Construction solutions là gì? (hay giải thích Giải pháp xây dựng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Construction solutions là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Construction solutions / Giải pháp xây dựng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Construction solutions mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Construction solutions .

Read More:   Autoclave curing
Check Also
Close
Back to top button