Consumer

Rate this post

Consumer là gì?

Consumer có nghĩa là Người tiêu dùng

Consumer có nghĩa là Người tiêu dùng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Người tiêu dùng Tiếng Anh là gì?

Người tiêu dùng Tiếng Anh có nghĩa là Consumer.

Ý nghĩa – Giải thích

Consumer nghĩa là Người tiêu dùng.

Đây là cách dùng Consumer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Consumer là gì? (hay giải thích Người tiêu dùng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Consumer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Consumer / Người tiêu dùng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Consumer mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Consumer .

Read More:   Clutch pressure plate check
Check Also
Close
Back to top button