Control plunger

Rate this post

Control plunger là gì?

Control plunger có nghĩa là Van điều khiển nhiên liệu

Control plunger có nghĩa là Van điều khiển nhiên liệu.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Van điều khiển nhiên liệu Tiếng Anh là gì?

Van điều khiển nhiên liệu Tiếng Anh có nghĩa là Control plunger.

Ý nghĩa – Giải thích

Control plunger nghĩa là Van điều khiển nhiên liệu..

Đây là cách dùng Control plunger. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Control plunger là gì? (hay giải thích Van điều khiển nhiên liệu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Control plunger là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Control plunger / Van điều khiển nhiên liệu.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Control plunger mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Control plunger .

Read More:   Teenage pregnancies
Check Also
Close
Back to top button