Converter housing and fluid pump

Rate this post

Converter housing and fluid pump là gì?

Converter housing and fluid pump có nghĩa là Bơm dầu và vỏ bộ biến mô

Converter housing and fluid pump có nghĩa là Bơm dầu và vỏ bộ biến mô.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bơm dầu và vỏ bộ biến mô Tiếng Anh là gì?

Bơm dầu và vỏ bộ biến mô Tiếng Anh có nghĩa là Converter housing and fluid pump.

Ý nghĩa – Giải thích

Converter housing and fluid pump nghĩa là Bơm dầu và vỏ bộ biến mô..

Đây là cách dùng Converter housing and fluid pump. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Converter housing and fluid pump là gì? (hay giải thích Bơm dầu và vỏ bộ biến mô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Converter housing and fluid pump là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Converter housing and fluid pump / Bơm dầu và vỏ bộ biến mô.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   빗방올 tiếng hàn là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Converter housing and fluid pump mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Converter housing and fluid pump.

Back to top button