Countersunk screw with tip (n)

Rate this post

Countersunk screw with tip (n) là gì?

Countersunk screw with tip (n) có nghĩa là ốc đầu loe miệng có đầu mồi

Countersunk screw with tip (n) có nghĩa là ốc đầu loe miệng có đầu mồi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

ốc đầu loe miệng có đầu mồi Tiếng Anh là gì?

ốc đầu loe miệng có đầu mồi Tiếng Anh có nghĩa là Countersunk screw with tip (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Countersunk screw with tip (n) nghĩa là ốc đầu loe miệng có đầu mồi.

Đây là cách dùng Countersunk screw with tip (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Countersunk screw with tip (n) là gì? (hay giải thích ốc đầu loe miệng có đầu mồi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Countersunk screw with tip (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Countersunk screw with tip (n) / ốc đầu loe miệng có đầu mồi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   走门 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Countersunk screw with tip (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Countersunk screw with tip (n).

Check Also
Close
Back to top button