Cowl

Rate this post

Cowl là gì?

Cowl có nghĩa là Tấm cản trước đầu xe

Cowl có nghĩa là Tấm cản trước đầu xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm cản trước đầu xe Tiếng Anh là gì?

Tấm cản trước đầu xe Tiếng Anh có nghĩa là Cowl.

Ý nghĩa – Giải thích

Cowl nghĩa là Tấm cản trước đầu xe..

Đây là cách dùng Cowl. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Cowl là gì? (hay giải thích Tấm cản trước đầu xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cowl là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cowl / Tấm cản trước đầu xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Cowl mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Cowl .

Read More:   coupled
Back to top button