Crack-control Reinforcement

Rate this post

Crack-control Reinforcement là gì?

Crack-control Reinforcement có nghĩa là Cốt thép chống nứt

Crack-control Reinforcement có nghĩa là Cốt thép chống nứt
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cốt thép chống nứt Tiếng Anh là gì?

Cốt thép chống nứt Tiếng Anh có nghĩa là Crack-control Reinforcement.

Ý nghĩa – Giải thích

Crack-control Reinforcement nghĩa là Cốt thép chống nứt.

Đây là cách dùng Crack-control Reinforcement. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Crack-control Reinforcement là gì? (hay giải thích Cốt thép chống nứt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Crack-control Reinforcement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Crack-control Reinforcement / Cốt thép chống nứt. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Crack-control Reinforcement mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Crack-control Reinforcement .

Read More:   溶液浓度 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button