Crighton opener

Rate this post

Crighton opener là gì?

Crighton opener có nghĩa là (n) Máy xé kiện bông kiểu đứng

Crighton opener có nghĩa là (n) Máy xé kiện bông kiểu đứng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy xé kiện bông kiểu đứng Tiếng Anh là gì?

(n) Máy xé kiện bông kiểu đứng Tiếng Anh có nghĩa là Crighton opener.

Ý nghĩa – Giải thích

Crighton opener nghĩa là (n) Máy xé kiện bông kiểu đứng..

Đây là cách dùng Crighton opener. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Crighton opener là gì? (hay giải thích (n) Máy xé kiện bông kiểu đứng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Crighton opener là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Crighton opener / (n) Máy xé kiện bông kiểu đứng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Crighton opener mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Crighton opener .

Read More:   科工 là gì?
Check Also
Close
Back to top button