Cu-Cap Cubic capacity

Rate this post

Cu-Cap Cubic capacity là gì?

Cu-Cap Cubic capacity có nghĩa là thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont)

Cu-Cap Cubic capacity có nghĩa là thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont)
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont) Tiếng Anh là gì?

thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont) Tiếng Anh có nghĩa là Cu-Cap Cubic capacity.

Ý nghĩa – Giải thích

Cu-Cap Cubic capacity nghĩa là thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont).

Đây là cách dùng Cu-Cap Cubic capacity. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Cu-Cap Cubic capacity là gì? (hay giải thích thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cu-Cap Cubic capacity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cu-Cap Cubic capacity / thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont). Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Check effect

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Cu-Cap Cubic capacity mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Cu-Cap Cubic capacity .

Check Also
Close
Back to top button