Cutting edge orthogonaln

Rate this post

Cutting edge orthogonaln là gì?

Cutting edge orthogonaln có nghĩa là Mặt phẳng chéo của lưỡi cắt

Cutting edge orthogonaln có nghĩa là Mặt phẳng chéo của lưỡi cắt
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

Mặt phẳng chéo của lưỡi cắt Tiếng Anh là gì?

Mặt phẳng chéo của lưỡi cắt Tiếng Anh có nghĩa là Cutting edge orthogonaln.

Ý nghĩa – Giải thích

Cutting edge orthogonaln nghĩa là Mặt phẳng chéo của lưỡi cắt.

Đây là cách dùng Cutting edge orthogonaln. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Cutting edge orthogonaln là gì? (hay giải thích Mặt phẳng chéo của lưỡi cắt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cutting edge orthogonaln là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cutting edge orthogonaln / Mặt phẳng chéo của lưỡi cắt. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Cutting edge orthogonaln mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Cutting edge orthogonaln .

Read More:   Bê tông đúc sẵn
Check Also
Close
  • Shorn
Back to top button