Cylinder bore cleaning

Rate this post

Cylinder bore cleaning là gì?

Cylinder bore cleaning có nghĩa là Vệ sinh xy lanh

Cylinder bore cleaning có nghĩa là Vệ sinh xy lanh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vệ sinh xy lanh Tiếng Anh là gì?

Vệ sinh xy lanh Tiếng Anh có nghĩa là Cylinder bore cleaning.

Ý nghĩa – Giải thích

Cylinder bore cleaning nghĩa là Vệ sinh xy lanh..

Đây là cách dùng Cylinder bore cleaning. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Cylinder bore cleaning là gì? (hay giải thích Vệ sinh xy lanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cylinder bore cleaning là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cylinder bore cleaning / Vệ sinh xy lanh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Cylinder bore cleaning mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Cylinder bore cleaning .

Read More:   Ripple
Check Also
Close
Back to top button