D-pillar speaker LH

Rate this post

D-pillar speaker LH là gì?

D-pillar speaker LH có nghĩa là Loa gắn trên trụ D bên trái

D-pillar speaker LH có nghĩa là Loa gắn trên trụ D bên trái.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Loa gắn trên trụ D bên trái Tiếng Anh là gì?

Loa gắn trên trụ D bên trái Tiếng Anh có nghĩa là D-pillar speaker LH.

Ý nghĩa – Giải thích

D-pillar speaker LH nghĩa là Loa gắn trên trụ D bên trái..

Đây là cách dùng D-pillar speaker LH. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô D-pillar speaker LH là gì? (hay giải thích Loa gắn trên trụ D bên trái. nghĩa là gì?) . Định nghĩa D-pillar speaker LH là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng D-pillar speaker LH / Loa gắn trên trụ D bên trái.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề D-pillar speaker LH mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về D-pillar speaker LH .

Read More:   오렌지 tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
Back to top button