Darn

Rate this post

Darn là gì?

Darn có nghĩa là (v) Mạng, vá mạng

Darn có nghĩa là (v) Mạng, vá mạng.
– Darner: Thợ mạng, máy mạng.
– Darning cotton: Chỉ mạng bằng bông.
– Darning stitch: Mũi khâu mạng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(v) Mạng, vá mạng Tiếng Anh là gì?

(v) Mạng, vá mạng Tiếng Anh có nghĩa là Darn.

Ý nghĩa – Giải thích

Darn nghĩa là (v) Mạng, vá mạng.
– Darner: Thợ mạng, máy mạng.
– Darning cotton: Chỉ mạng bằng bông.
– Darning stitch: Mũi khâu mạng..

Đây là cách dùng Darn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Darn là gì? (hay giải thích (v) Mạng, vá mạng.
– Darner: Thợ mạng, máy mạng.
– Darning cotton: Chỉ mạng bằng bông.
– Darning stitch: Mũi khâu mạng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Darn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Darn / (v) Mạng, vá mạng.
– Darner: Thợ mạng, máy mạng.
– Darning cotton: Chỉ mạng bằng bông.
– Darning stitch: Mũi khâu mạng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Adsorption gasoline

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Darn mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Darn .

Check Also
Close
Back to top button