Dazzle

Rate this post

Dazzle là gì?

Dazzle có nghĩa là Sự chói mắt (từ đèn pha của xe chạy ngược chiều)

Dazzle có nghĩa là Sự chói mắt (từ đèn pha của xe chạy ngược chiều).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự chói mắt (từ đèn pha của xe chạy ngược chiều) Tiếng Anh là gì?

Sự chói mắt (từ đèn pha của xe chạy ngược chiều) Tiếng Anh có nghĩa là Dazzle.

Ý nghĩa – Giải thích

Dazzle nghĩa là Sự chói mắt (từ đèn pha của xe chạy ngược chiều)..

Đây là cách dùng Dazzle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Dazzle là gì? (hay giải thích Sự chói mắt (từ đèn pha của xe chạy ngược chiều). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dazzle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dazzle / Sự chói mắt (từ đèn pha của xe chạy ngược chiều).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Dazzle mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Dazzle .

Read More:   Oil scraper ring
Check Also
Close
  • Felt
Back to top button