Deck bridge

Rate this post

Deck bridge là gì?

Deck bridge có nghĩa là Cầu có đường xe chạy trên

Deck bridge có nghĩa là Cầu có đường xe chạy trên
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cầu có đường xe chạy trên Tiếng Anh là gì?

Cầu có đường xe chạy trên Tiếng Anh có nghĩa là Deck bridge.

Ý nghĩa – Giải thích

Deck bridge nghĩa là Cầu có đường xe chạy trên.

Đây là cách dùng Deck bridge. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Deck bridge là gì? (hay giải thích Cầu có đường xe chạy trên nghĩa là gì?) . Định nghĩa Deck bridge là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Deck bridge / Cầu có đường xe chạy trên. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Deck bridge mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Deck bridge .

Read More:   Competition
Back to top button