Deliver

Rate this post

Deliver là gì?

Deliver có nghĩa là Bơm hoặc đẩy chất lỏng

Deliver có nghĩa là Bơm hoặc đẩy chất lỏng.

sample> To drive (a new car) from the factory to the distributor or dealer. Giao xe cho đại lý.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bơm hoặc đẩy chất lỏng Tiếng Anh là gì?

Bơm hoặc đẩy chất lỏng Tiếng Anh có nghĩa là Deliver.

Ý nghĩa – Giải thích

Deliver nghĩa là Bơm hoặc đẩy chất lỏng.

sample> To drive (a new car) from the factory to the distributor or dealer. Giao xe cho đại lý..

Đây là cách dùng Deliver. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Deliver là gì? (hay giải thích Bơm hoặc đẩy chất lỏng.

sample> To drive (a new car) from the factory to the distributor or dealer. Giao xe cho đại lý. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Deliver là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Deliver / Bơm hoặc đẩy chất lỏng.

sample> To drive (a new car) from the factory to the distributor or dealer. Giao xe cho đại lý.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   https://Website của chúng tôi/zhu-zhai-qu-tieng-trung-la-gi/

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Deliver mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Deliver .

Check Also
Close
Back to top button