Demist

Rate this post

Demist là gì?

Demist có nghĩa là Gạt sương, làm tan sương

Demist có nghĩa là Gạt sương, làm tan sương.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Gạt sương, làm tan sương Tiếng Anh là gì?

Gạt sương, làm tan sương Tiếng Anh có nghĩa là Demist.

Ý nghĩa – Giải thích

Demist nghĩa là Gạt sương, làm tan sương..

Đây là cách dùng Demist. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Demist là gì? (hay giải thích Gạt sương, làm tan sương. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Demist là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Demist / Gạt sương, làm tan sương.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Demist mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Demist .

Read More:   Front air suspension solenoid valve block
Check Also
Close
Back to top button