Depreciable amount

Rate this post

Depreciable amount là gì?

Depreciable amount có nghĩa là Số khấu hao

Depreciable amount có nghĩa là Số khấu hao
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Số khấu hao Tiếng Anh là gì?

Số khấu hao Tiếng Anh có nghĩa là Depreciable amount.

Ý nghĩa – Giải thích

Depreciable amount nghĩa là Số khấu hao.

Đây là cách dùng Depreciable amount. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Depreciable amount là gì? (hay giải thích Số khấu hao nghĩa là gì?) . Định nghĩa Depreciable amount là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Depreciable amount / Số khấu hao. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Depreciable amount mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Depreciable amount .

Read More:   Shareholder
Check Also
Close
Back to top button