Diaphragm clutch

Rate this post

Diaphragm clutch là gì?

Diaphragm clutch có nghĩa là Bộ ly hợp có lò xo màng

Diaphragm clutch có nghĩa là Bộ ly hợp có lò xo màng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ ly hợp có lò xo màng Tiếng Anh là gì?

Bộ ly hợp có lò xo màng Tiếng Anh có nghĩa là Diaphragm clutch.

Ý nghĩa – Giải thích

Diaphragm clutch nghĩa là Bộ ly hợp có lò xo màng..

Đây là cách dùng Diaphragm clutch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Diaphragm clutch là gì? (hay giải thích Bộ ly hợp có lò xo màng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Diaphragm clutch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Diaphragm clutch / Bộ ly hợp có lò xo màng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Diaphragm clutch mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Diaphragm clutch .

Read More:   Average bond stress
Check Also
Close
Back to top button