Die Kompresse tiếng Đức là gì?

Rate this post

Die Kompresse tiếng Đức là gì?

Die Kompresse tiếng Đức có nghĩa là Bông gạc

Die Kompresse tiếng Đức có nghĩa là Bông gạc.Thuộc tiếng Đức chuyên ngành Điều dưỡng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Điều dưỡng.

Bông gạc Tiếng Đức là gì?

Bông gạc Tiếng Đức có nghĩa là Die Kompresse .

Ý nghĩa – Giải thích

Die Kompresse tiếng Đức nghĩa là Bông gạc.Thuộc tiếng Đức chuyên ngành Điều dưỡng..

Đây là cách dùng Die Kompresse tiếng Đức. Đây là một thuật ngữ Tiếng Đức chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Điều dưỡng Die Kompresse tiếng Đức là gì? (hay giải thích Bông gạc.Thuộc tiếng Đức chuyên ngành Điều dưỡng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Die Kompresse tiếng Đức là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Die Kompresse tiếng Đức / Bông gạc.Thuộc tiếng Đức chuyên ngành Điều dưỡng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Die Kompresse tiếng Đức là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Die Kompresse tiếng Đức là gì?.

Read More:   Megajoule
Check Also
Close
Back to top button