Differential lock indicator switch

Rate this post

Differential lock indicator switch là gì?

Differential lock indicator switch có nghĩa là Công tắc đèn báo khóa biến mô

Differential lock indicator switch có nghĩa là Công tắc đèn báo khóa biến mô.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Công tắc đèn báo khóa biến mô Tiếng Anh là gì?

Công tắc đèn báo khóa biến mô Tiếng Anh có nghĩa là Differential lock indicator switch.

Ý nghĩa – Giải thích

Differential lock indicator switch nghĩa là Công tắc đèn báo khóa biến mô..

Đây là cách dùng Differential lock indicator switch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Differential lock indicator switch là gì? (hay giải thích Công tắc đèn báo khóa biến mô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Differential lock indicator switch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Differential lock indicator switch / Công tắc đèn báo khóa biến mô.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Differential lock indicator switch mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Differential lock indicator switch .

Read More:   Annealing furnace
Back to top button