Disabled

Rate this post

Disabled là gì?

Disabled có nghĩa là Không hoạt động được (vì hỏng)

Disabled có nghĩa là Không hoạt động được (vì hỏng).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Không hoạt động được (vì hỏng) Tiếng Anh là gì?

Không hoạt động được (vì hỏng) Tiếng Anh có nghĩa là Disabled.

Ý nghĩa – Giải thích

Disabled nghĩa là Không hoạt động được (vì hỏng)..

Đây là cách dùng Disabled. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Disabled là gì? (hay giải thích Không hoạt động được (vì hỏng). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Disabled là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Disabled / Không hoạt động được (vì hỏng).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Disabled mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Disabled .

Read More:   Isosceles triangle
Check Also
Close
Back to top button