Distributor type fuel injection system

Rate this post

Distributor type fuel injection system là gì?

Distributor type fuel injection system có nghĩa là Hệ thống phun nhiên liệu kiểu phân phối

Distributor type fuel injection system có nghĩa là Hệ thống phun nhiên liệu kiểu phân phối.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống phun nhiên liệu kiểu phân phối Tiếng Anh là gì?

Hệ thống phun nhiên liệu kiểu phân phối Tiếng Anh có nghĩa là Distributor type fuel injection system.

Ý nghĩa – Giải thích

Distributor type fuel injection system nghĩa là Hệ thống phun nhiên liệu kiểu phân phối..

Đây là cách dùng Distributor type fuel injection system. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Distributor type fuel injection system là gì? (hay giải thích Hệ thống phun nhiên liệu kiểu phân phối. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Distributor type fuel injection system là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Distributor type fuel injection system / Hệ thống phun nhiên liệu kiểu phân phối.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Rear air discharge temperature sensor

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Distributor type fuel injection system mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Distributor type fuel injection system.

Check Also
Close
Back to top button