Dominance đẳng hướng

Rate this post

Dominance đẳng hướng là gì?

Dominance đẳng hướng có nghĩa là hoạt động alen dị hợp theo cùng một hướng

Dominance đẳng hướng có nghĩa là hoạt động alen dị hợp theo cùng một hướng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

hoạt động alen dị hợp theo cùng một hướng Tiếng Anh là gì?

hoạt động alen dị hợp theo cùng một hướng Tiếng Anh có nghĩa là Dominance đẳng hướng.

Ý nghĩa – Giải thích

Dominance đẳng hướng nghĩa là hoạt động alen dị hợp theo cùng một hướng.

Đây là cách dùng Dominance đẳng hướng. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Dominance đẳng hướng là gì? (hay giải thích hoạt động alen dị hợp theo cùng một hướng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dominance đẳng hướng là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dominance đẳng hướng / hoạt động alen dị hợp theo cùng một hướng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Giống nhau như 2 giọt nước dịch sang Tiếng Anh là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Dominance đẳng hướng mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Dominance đẳng hướng .

Back to top button