Donor parent

Rate this post

Donor parent là gì?

Donor parent có nghĩa là bố mẹ cho nguồn gen mục tiêu trong chương trình cải tiến giống

Donor parent có nghĩa là bố mẹ cho nguồn gen mục tiêu trong chương trình cải tiến giống
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

bố mẹ cho nguồn gen mục tiêu trong chương trình cải tiến giống Tiếng Anh là gì?

bố mẹ cho nguồn gen mục tiêu trong chương trình cải tiến giống Tiếng Anh có nghĩa là Donor parent.

Ý nghĩa – Giải thích

Donor parent nghĩa là bố mẹ cho nguồn gen mục tiêu trong chương trình cải tiến giống.

Đây là cách dùng Donor parent. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Donor parent là gì? (hay giải thích bố mẹ cho nguồn gen mục tiêu trong chương trình cải tiến giống nghĩa là gì?) . Định nghĩa Donor parent là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Donor parent / bố mẹ cho nguồn gen mục tiêu trong chương trình cải tiến giống. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Differential bench torque test

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Donor parent mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Donor parent .

Check Also
Close
Back to top button