Door window glass weatherstrip

Rate this post

Door window glass weatherstrip là gì?

Door window glass weatherstrip có nghĩa là Gioăng cao su kính cửa sổ

Door window glass weatherstrip có nghĩa là Gioăng cao su kính cửa sổ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Gioăng cao su kính cửa sổ Tiếng Anh là gì?

Gioăng cao su kính cửa sổ Tiếng Anh có nghĩa là Door window glass weatherstrip.

Ý nghĩa – Giải thích

Door window glass weatherstrip nghĩa là Gioăng cao su kính cửa sổ..

Đây là cách dùng Door window glass weatherstrip. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Door window glass weatherstrip là gì? (hay giải thích Gioăng cao su kính cửa sổ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Door window glass weatherstrip là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Door window glass weatherstrip / Gioăng cao su kính cửa sổ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Door window glass weatherstrip mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Door window glass weatherstrip .

Read More:   Pleater
Check Also
Close
Back to top button