Double deck bridge

Rate this post

Double deck bridge là gì?

Double deck bridge có nghĩa là Cầu hai tầng

Double deck bridge có nghĩa là Cầu hai tầng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cầu hai tầng Tiếng Anh là gì?

Cầu hai tầng Tiếng Anh có nghĩa là Double deck bridge.

Ý nghĩa – Giải thích

Double deck bridge nghĩa là Cầu hai tầng.

Đây là cách dùng Double deck bridge. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Double deck bridge là gì? (hay giải thích Cầu hai tầng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Double deck bridge là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Double deck bridge / Cầu hai tầng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Double deck bridge mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Double deck bridge .

Read More:   房间钥匙 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button