Double indemnity benefit

Rate this post

Double indemnity benefit là gì?

Double indemnity benefit có nghĩa là Quyền lợi chỉ trả gấp đôi

Double indemnity benefit có nghĩa là Quyền lợi chỉ trả gấp đôi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Quyền lợi chỉ trả gấp đôi Tiếng Anh là gì?

Quyền lợi chỉ trả gấp đôi Tiếng Anh có nghĩa là Double indemnity benefit.

Ý nghĩa – Giải thích

Double indemnity benefit nghĩa là Quyền lợi chỉ trả gấp đôi.

Đây là cách dùng Double indemnity benefit. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Double indemnity benefit là gì? (hay giải thích Quyền lợi chỉ trả gấp đôi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Double indemnity benefit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Double indemnity benefit / Quyền lợi chỉ trả gấp đôi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Double indemnity benefit mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Double indemnity benefit .

Read More:   Shareholder
Check Also
Close
Back to top button